Konsument, który zawarł umowę na odległość może zwrócić towar w ciągu 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia doręczenia przesyłki do klienta bez podawania przyczyny.Warunkiem zwrotu jest zwrócenie produktu w stanie nienaruszonym wraz z formularzem zwrotu.
Zwrot należy wysłać na adres: ul.Heleny 15/1, 80-299 Gdańsk

 

Jeżeli produkt posiada wady należy złożyć reklamację. Reklamowany towar należy wysłać na adres: ul.Heleny 15/1, 80-299 Gdańsk wraz z formularzem reklamacyjnym.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

Formularz odstąpienia od umowy

Formularz reklamacyjny